Αποτελέσματα για ΓΕΝΙΚΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ηρ. Πολυτεχνείου 3 και Καραολή & Δημητρίου, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2310465858
Κινητό
6946129766
Δ. Καβάφη 12-14, Θεσσαλονίκη, Περιοχή Ασκός, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο
2395061000